NG NeWave
Baština Kino kluba "Unitas" uništena
djelo Ive Petranovića i klinaca...
Baština Kino kluba Unitas, koji je radio u 1.OŠ NG je uništena!!!Kreativno vrelo amaterskog filma, mkoje je osvajalo i svjetske nagrade (crtić o svemircima 1969.) je navodno uništena. Nikada više nećemo vidjeti "Avanture malog Luje"!!!! Mali grad, malo tradicije, pa i još to uništimo i ostaje nam....

http://forum.novagradiska.com/viewtopic.php?id=1397&p=2Home | Vijesti | Povijest | slike | mp3 | info & kontakt | linkovi | Neokretenisticki blog | FORUM | NG rock
CONTACT:
ng AT ngnewave DOT info


ADMIN:
log inOvom websiteu je od strane Globalnoga .
novovalnog sustava dodijeljen status ultradokumenta od intergalaktičke vrijednosti.
Čekamo da isto učine NSveučilišnaB i novogradiški Dom kulture.