NG NeWave
Kulušić DJ-i jope na okupu
..kult 80e u rujnu 2008e

Na ­Weekend Me­dia fe­sti­va­lu opet će na­stu­pi­ti DJ-i iz zla­tnog do­ba Ku­lušića ­Ozren Kan­ce­ljak, Zo­ran Pe­zo, To­mo Ri­cov, Ne­ven Du­brav­čić Be­li i To­mo In der ­Mühlen, da­nas me­đu na­ju­spješni­jim u kre­a­ti­vnim in­du­stri­ja­ma...

link

Home | Vijesti | Povijest | slike | mp3 | info & kontakt | linkovi | Neokretenisticki blog | FORUM | NG rock
CONTACT:
ng AT ngnewave DOT info


ADMIN:
log inOvom websiteu je od strane Globalnoga .
novovalnog sustava dodijeljen status ultradokumenta od intergalaktičke vrijednosti.
Čekamo da isto učine NSveučilišnaB i novogradiški Dom kulture.