NG NeWave
House Painters, the
Zg band-gle chuda u pochetku sav od Friedrichdorfera sazdan!
Housepainters, ne Roompainters (Soboslikari!, nego the Housepainters

Nađa, Viki, Sanja, Goš i....

Nastup negdje u ZG (Zebra iliti Kulušić;potvrđeno), 80-ih....naravno...

Home | Vijesti | Povijest | slike | mp3 | info & kontakt | linkovi | Neokretenisticki blog | FORUM | NG rock
CONTACT:
ng AT ngnewave DOT info


ADMIN:
log inOvom websiteu je od strane Globalnoga .
novovalnog sustava dodijeljen status ultradokumenta od intergalaktičke vrijednosti.
Čekamo da isto učine NSveučilišnaB i novogradiški Dom kulture.